Pachet - Admitere pentru Academia de Politie, Ianuarie 2018. Gramatica limbii romane, 3412 de grile, si Notiuni, Exercitii si Grile Alexandru Petricic

Print this page
Pachet - Admitere pentru Academia de Politie
  • ID: #13404
  • Add Favorites
  • Disponibilitate: 4564 In Stoc
  • 108 Lei
  • Vezi Pret

Pachet – Admitere pentru Academia de Politie, Ianuarie 2018. Gramatica limbii romane, 3412 de grile, si Notiuni, Exercitii si Grile Alexandru Petricic

Gramatica Limbii Romane pentru Examene, Volumul I. Notiuni, exercitii, grile. Include si subiectele din Ianuarie 2018 ( Ed. revizuita )

Despre autor:

Am stiut dintotdeauna ca vocatia mea este sa fiu profesor de limba si literatura romana. Mi-am urmat visul si am absolvit Facultatea de Filologie. Apoi am promovat toate gradele didactice si, in fiecare moment al carierei mele de profesor, am ramas credincios pasiunii mele – gramatica.
Aceasta pasiune s-a concretizat prin publicarea cartilor: GRAMATICA LIMBII ROMANE PENTRU EXAMENE, volumul 1, NOŢIUNI TEORETICE. EXERCITII APLICATIVE. GRILE COMENTATE si volumul 2, 1500 GRILE TEMATICE EXPLICATE SI COMENTATE.
Am satisfactia ca, prin cartile mele, ajut fiecare elev  sa treaca cu succes poate de cel mai important examen din viata cuiva: cel de Admitere la Facultate.

Volumul I 

Gramatica Limbii Romane pentru Examene, Volumul I. Notiuni, exercitii, grile. Include si subiectele din Ianuarie 2018 ( Ed. revizuita )

Include subiectele date in anii 2014, 2015, 2016 si 2017 la:

– Academia de Politie,, Alexandru Ioan Cuza” – toate facultatile
– Universitatea Bucuresti – Facultatea de Drept
– Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept
– Universitatea din Iasi – Facultatea de drept
– Univeristatea de Vest – Timisoara – Facultatea de Drept
– Scoala de Agenti de Politie,, Vasile Lascar” Campina
– Scoala de Agenti de Politie,, Septimiu Muresan” Cluj-Napoca
– Scoala de Agenti de Jandarmi Dragasani
– Scoala de Agenti de Jandarmi Falticeni
– Scoala de Agenti de Penitenciare Tg. Ocna
– Scoala de Agenti de Frontiera,, Avram Iancu” Oradea

ARGUMENT

Cartea pe care o aveti in fata este rezultatul unei indelungate activitati la catedra, a unei munci pasionate in domeniul limbii romane si se adreseaza elevilor – si nu numai – care se pregatesc pentru liceu (clasele V-VIII), bacalaureat si admiterea la una dintre facultatile la care se sustine examen la gramatica limbii romane.

Cartea respecta programele scolare In vigoare, aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si cuprinse in manualele de limba si literatura romana (alternative) actuale, din clasele V-VIII, IX-XII, precum si programele pentru admiterea la Facultatile de Filologie, Drept, Academia de Politie si Scolile de Agenti de Politie, Frontiera si Jandarmi. De asemenea, cartea explica si noutatile de baza aparute in GRAMATICA liMBII ROMANE, editata de ACADEMIA ROMANA, in anul 2005 (GALR) si din DOOM 2.

Lucrarea cuprinde atat notiuni teoretice, ilustrate cu exemple simple si clare, evidentiate prin insemnari vizibile (astcriscuri si N. R-uri), cat si, dupa fiecare capitol, cu grile aplicati ve, gradate ca dificultate, in asa fel, incat cel care o foloseste sa-si verifice imediat notiunile invatate si sa-si clarifice din mers eventualele neintelegeri.

Cartea este structurata in doua volume. Primul volum cuprinde patru capitole si anume:
FONETICA, VOCABULARUL, MORFOLOGIA si SINTAXA, fiecare capitol continand sublinieri de diferite feluri, pentru a scoate in relief notiunile importante, precum si 100 sau 150 de grile specifice capitolului respectiv, cu una, doua sau trei variante de raspuns si cu raspunsurile adecvate si explicate imediat dupa setul de grile.

In aceasta editie am introdus la fiecare parte de propozitie “Dificultati” care apar in analiza morfologica si sintactica a unui text, precum si multe exemple punctuale, in functie de subiectele care s-au dat in ultimii ani. Consideram ca aceasta ultima editie vine cu completari substantiale legate de multe dificultati ale analizei gramaticale. De asemenea, In ultima parte a volumului am inserat SUBIECTELE DATE LA EXAMENE IN ANII 2014, 2015, 2016 si 2017 explicate si comentate ( In total un numar de 2738 grile), precum si NUME DE TARI, LOCALITAII SI LOCillTORI.

Volumul urmator, intitulat,, 3412 DE GRILE TEMATICE EXPLICATE SI COMENTA TE”, strans legat de primul, cuprinde grile tematice, pentru fiecare parte de vorbire, pentru fiecare parte de propozitie, fiind completat cu opt teste complexe si cu SUBIECTELE EXPLICATE, DA TE LA EXAMENE IN ANII 2011 si 2012 si 2013
.
Prezentul volum este o descriere a structurii gramaticale, dar totodata nu elimina posibilitatea folosirii manualelor scolare si a altor lucrari de specialitate.

Principiul care sta la baza lucrarii este cel didactic, autorul dorind ca prin claritate si simplitate, elevii sa inteleaga si sa aplice teoria in rezolvarea problemelor de gramatica.

Volumul are un caracter practic, conferit de sistematizarea notiunilor teoretice, de exemplificarile numeroase si de grilele aplicati ve.

Folosind aceste carti, elevii se pot pregati singuri sau sub indrumarea profesorilor, avand totodata posibilitatea de a se autocontrola. Numarul mare de exemple si exercitii aplicative urmaresc crearea si dezvoltarea competentelor si a performantelor de comunicare, formarea unei culturi lingvistice ca o componenta a culturii generale.

As fi bucuros daca cei care se pregatesc pentru examene sau cei care vor sa-si perfectioneze cunostintele de gramatica ar gasi in paginile de fata raspunsuri precise, formulate intr-un limbaj accesibil, la propriile intrebari si solutii pentru notiunile lor neclare. Multumesc tinerei familii Adela si Robert Simoiu pentru rabdarea, intelegerea si ajutorul acordat in publicarea acestor carti.
CUPRINS
Argument…
Lista de abrevieri
Capitolul A. FONETICA
Alfahetul limbi române si sunetele
Valorile fonetice ale literelor
Transcrierea fonetica.
Diftongi, trifiongi, hiat
Silaba. Reguli de despärtire a cuvintelor în silabe
Accentul
Cuvinte omografe. Cuvinte omofone. Alternante fonetice
. Particularitati ortografice
Punciuatia si ortografia
Semne ortografice…
Semne de punctuatie
GRILE
Capitolul B. VOCABULARUL
Fondul principal lexical
Masa vocabularului
Arhaisme
Regionalisme

Neologisme
Adapiarea neologismelor
Cuvinte neanalizabile fonetic. Cuvinte analizabile fonetic
Semantica. Familia lexicala
Clusificarea cuvintelor dupa sens. Clasificarea sensurilor
Clasificarea cuvintelor pe baza relafilor de sens
Omonime
Omonime lexicale
Omonime lexico-gramaticaie.
Omonimia gramaticalà.
Valori morfologice a unor cuvinte uzuale… 5. Exemple de omonime lexicale
Sinonime
Pleonasmul

imbogatirea vocabularulaui
Mijloace interne: derivarea si compunerea.
Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea
GRILE
Capitolui C. MORFOLOGIA
1. VERBUL
Clasificarea verbelor

Dupa capacitatea de a forma predicatul..
IDupa capacitatea de a avea subiec
Dupa modificarile din rădacina verbului
Nota cu comunicarile aduse de GALR 2005
Cele patru conjugări. Diatezele

Modurile verbului
Modurile personale (predicative.

Modurie nepersonale (nepredicative)
Functile sintactice ale modurilor nepersonale
Locutiauni verbale..
2. SUBSTANTIVUL

Genul substantivelor…
Numarul substantivelor.
Cazul substantivelor
Declinarea.
Locutiuni substantivale
Articolul hotărát proclitic.
Articolul nehotărât. Articolul posesiv-genitival
Articolul demonstrativ-adjectival
4. ADJECTIVUL
Felurile adjectivelor. Felul adjectivelor după flexiune…
Adjective fară grade de comparatie…
Functiile sintactice ale adjectivelor… 126
5. PRONUMELE…
Pronumele personal
Functiile sintactice ale pronumelui personal.
Pronumele personal de politet
Functiile sintactice ale pronumelui reflexv..
Pronumele si adjectivul pronominal de intǎrire

Pronumele şi adjectivul pronominal posesiv…
Functiile sinactice ale pronumelui posesiv..
Pronumele şi adjectivul pronominal demonstrativ
Functiile sintactice ale pronumelui demonstrativ
Pronumele şi adjectivul pronominal relativ..
Funciile sintactice ale pronumelui relativ
Pronumele si adjectivul pronominal interogativ
Pronumele şi adjectivul pronominal nehotărât
Pronumele şi adjectivul pronominal negativ…
Numeralul cardinal
Numeralul cardinal propriu-is
Numeralul colectiv. Numeralul fractionar
Numeralul multiplicativ. Numeralul distributiv. Numeralul adverbil
Adverbe corelative. Gradele de comparatie ale adverbelor.
Functile sintactice ale adverbelor
Adverbe obtinute prin schimbare

. Atentionäri ortografice
PREPOZITIA
Clasificarea prepozitiilor
CONJUNCTIA

Clasificarea conjunctiilor
După structură şi după raporturile sintactice exprimabe
INTERJECTIA
GRILE MORFOLOGIE
Capitolul D. SINTAXA
Clasificarea interjectiilor. Funetiile sintactice..
Clasificarea propozitiilor.
upă scopul comunicarii
După structură
Dupa aspectul predicatului. Dupā inteles
Dupã relatiile dintre ele
Raporturile sintactice in fraza
Raportui de coordonare. Raportul de subordonare
Contragerea şi expansiunea.
Clasificarea propozitiilor subordonate. Cuvinte şi propozitii incidente
Partile de propozitie şi propoziyiile subordonate necircumstanpiale..”
Predicatul
Predicatul verbal
Predicatul nominai
Acordul predicatului cu subiectul.
Elemente de relatie
Partile de vorbire prin care se exprimà predicatul verbal.. 8
Verbele copulative. Numele predicativ
Propozitia subordonatǎ predicativǎ
Contragerea si expansiunea Topica şi punctuajia18
Subiectul
Clasificarea subiectelor
Topica şi punctuatia
Propoziția subordonata subiectiva
Elemente regente
Elemente de relatie
Topica si punctuatia. Cotragerea si expansiunea
Atributul…
Clasificarea atribuefor..
Atributul adiectival
Atributul pronominal. Auributul verbal. Atributul adverbial
Atributul imerjectional si exprimat prin consirucfi complexe… 196
Propozitia subordonată atributiva
Elemente regente. Elemente de relatie…

Topica şi punctuatia. Contragerea si expamsiune.. 198
Propozitia subordonatä atributivä apozitivià.

Elementul predicativ suplimentar
Pärile de vorbire prin care se exprimă e p. s:.

Recunoasterea elementului predicativ suplimentar…

Propozitia predicativä suplimentar.
Elemente regente. Elemente de relafi. 02
COMPLEMENTE SI PROPOZITI NECIRCUMSTANTIALE
Elemete regente. Pärtile de vorbire prin care se exprima.. 203
Complementul secundar
Elemente regente. Topica şi punctuatia. Coniragerea şi expansiune. 206
Complementul direct
Propozitia subordonatǎ completiva directa
Complementul indirect…
Partile de vorbire prin care se exprimiai…
Topica si punciuatia. Complemente prepozitionale si posesive
Propozitia subordonatǎ completiva indirecta
Elemenie regente. Elemente de relatie.. Complementul de agent
Elemente regente. Partile de vorbire prin care se exprima.
Topica si punctuatia
Propozitia subordonată completivă de agent
Elemente regente
Elemente regente. Partile de vorbire prin care se exprima
Felurile complementului circumstanțial de loc
Topica si punctuatia..
Contragerea şi expansiunea. Topica si punctuatia
Complementul circumstantial de timp
Felurile complementului circumstangial de timp. Topica şi punc
Propozitia subordonatǎ circumstantiala de timp
Complementul circumstantial de mid.
Propozitia subordonata completivǎ de mod
Elemente regente. Elemente de relatie.
Contragerea şi expansiunea. Topica şi punctuatia.
Elemente regente. Elemente de relatie Feluri. Contragere şi exparsa2
plementul circumstantial de cauzaä.
ile de vorbire prin care se exprimã
meniului circumstantial de cauză. Topica şi punciuol

Propozitia subordonată circumstantiala de cauz
Elemente regente. Elemente de relatie.
Contragerea yi expansiunea
Topica şi punctuatia..
Complementul circumstantial de seop
Propozitia subordonatǎ circumstantiala de scop I finala)
Complementul eireumstantial conditional
Elemente regente. Partile de vorbire prin care se exprima
Felurile complementnlui circumstantial de cauzä. Topica si punctatia

Contragerea si expansiunea. Topica şi puino
Propozitia subordonată circumstantialä conditionala
Elemente regente. Elemente de relatie
Contragerea si expansiunea. Topica şi pu
nctuatia. Complementul circumstantial concesiv
Elemente regente
Partile de vorbire prin care se exprimă. Topica şi punctuatia..

Propozitia subordonata circumstantialǎ concesiva, Elemente regente. Elemente de relatie
şi expansiunea. Topica şi punctuatia..
Complementul circumstantial consecutiv
Elemente regente. Partile de vorbire prin care se exprimă
Topica şi punctuatia.
Propozitia subordonata circumstanțiala consecutivä
Elemente regente. Elemente de relatie. Contragerea si expansiunea39
GRILE SINTAXA.
SUBIECTE DATE LA EXAMENE IN ANUL 2014
Academia de Politie,, Alexandru loan Cuza
Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept
Universitatea din Craiova Facultatea de Drept
Universitatea din lasi – Facultatea de Drept
Scoala de Agenti de Politie,, Vasile Lascar-Campina
Scoala de Agenti de Jandarmi – Falticen
Scoala de Agenti de Frontieră, Avram lancu – Oradea
Scoala de Agenti de Pofitie Septimiu Muresan- Chuy-Napoca
Scoala de Agenti de Penitenciare – Tg Ocna
SUBIECTE DATE LA EXAMENE IN ANUL 2015
Academia de Poliáie,, Alexandru loan Cuza”
Universitatea Bucureşti Facuitatea de Drept..
Universitatea din Craiova Facultatea de Drept
Universitafea din laşi-Facutatea de Drep
Scoala de Agenti de Politie,, Vasile Lascar” Cámpina…
Scoala de Agenti de Potifie,, Septimiu Muresan”- Cluj-Napoca…
Scoala de Agenti de Jandarmi Fälticeni

Scoala de Ageti de Frontieră, Avram lancu – Oradea
Scoala de Agenti de Penitenciare – Targu-Ocna..

SUBIECTE DATE LA EXAMENE IN ANUL 2016.
Academia de Politie – Facultatea de Politie de Frontiera
Academia de Poliqie – Facultatea de Jandarmi…
Universitatea din Craiova Facultatea de Drept…
Universitatea din laşi- Facuitatea de Drept..
Universitatea de Vest – Timiyoara- Facultatea de Drept…
Scoala de Agenti de Poliție, Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca..
Rares” Fälticeni..
Şcoala de Agenti de Penitenciare- Targu-Ocna…
Academia de Politie,,. Alexandru loan Cuza
Academia de Politie,, Alexandru loan Cuza
Universitatea Bucuresti – Facultatea de Drepr…
Facultatea de Drep…
Scoala de Agenti de Jandarmi- Dragăşani
Şcoala de Agenti de Penitenciare- Tårgu-Ocna..
Şcoala de Agenti de Frontiera.. Avram lancu”-Oradea…
la de Agenti de Politie,, Vasile Lascăr – Campina şi Cluj-Napoca
SUBIECTE DATE LA EXAMENE IN IANUARIE 2018
Scoala de Agenti Vasile Lascăr Campina si,, Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca..
Scoala de Agenji de Jandarmi, Petru Rares – Fälticeni.
NUME DE TARI, LOCALITATI SI LOCUITORI
Bibliografie selectivǎ

Volumul II

Gramatica Limbii Romane pentru examene. 3412 grile tematice explicate si comentate

nclude opt teste grila si subiectele date in anii 2011, 2012 si 2013 la:

– Academia de Politie,, Alexandru Ioan Cuza”
– Universitatea Bucuresti – Facultatea de Drept
– Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept
– Universitatea din Iasi – Facultatea de drept
– Scoala de Agenti de Politie,, Vasile Lascar” Campina
– Scoala de Agenti de Politie,, Septimiu Muresan” Cluj-Napoca
– Scoala de Agenti de Jandarmi Dragasani
– Scoala de Agenti de Jandarmi Falticeni
– Scoala de Agenti de Penitenciare Tg. Ocna
– Scoala de Agenti de Frontiera,, Avram Iancu” Oradea

Dupa publicarea celor trei volume din seria “GRAMATICA LIMBII ROMANE PENTRU EXAMENE” – “NOTIUNi TEORETICE”,,, 500 DE GRILE COMENTATE”, si,, 1500 DE GRILE EXPLICATE SI COMENTATE”- am considerat ca este necesara alcatuirea unui alt volum de grile care se adreseaza candidatilor la admiterea in invatamantul superior, la facultatile si la sectiile la care limba romana este proba obligatorie, elevilor din ciclul gimnazial care se pregatesc pentru admiterea in liceu, dar si tuturor care manifesta interes pentru acest obiect.

Consider ca acest volum vine si in ajutorul profesorilor in munca de la clasa, acestia avand posibilitatea de a identifica lacunele si erorile propriilor elevi.

NOUTATEA lucrarii consta in faptul ca testele-grila sunt concepute pe criterii tematice, acestea facilitand munca profesorului si a candidatului. Daca in alte carti cu teste-grila gasim grile complexe, diversificate, intr-o ordine aleatorie, in acest volum vom gasi grile in ordinea invatarii notiunilor teoretice, pentru ca, imediat dupa predarea unui capitol, cel interesat sa aiba posibilitatea – prin rezolvarea grilelor referitoare la capitolul respectiv – sa-si verifice intelegerea corecta a notiunilor teoretice invatate.

De exemplu, sunt seturi de intrebari care vizeaza in mod special fiecare parte de vorbire, de propozitie ori de sintaxa frazei, dupa cum altele vizeaza notiunile de fonetica, formarea cuvintelor sau celelalte cunostinte de vocabular, iar in final sunt opt seturi de cate 30 sau 60 de grile complexe explicate si comentate. In felul acesta putem stabili cu mai multa exactitate nivelul de cunostinte si se pot identifica mai rapid punctele in care se manifesta mai multe lacune.

Cartea de fata acopera, practic, toate tipurile de probleme cu care candidatul se poate confrunta la un examen, precum si intreaga materie din programa. Prin consultarea ei, se realizeaza – simultan – doua obiective esentiale: 1) recapitularea sistematica, pe capitole, a tuturor notiunilor cerute la examene si 2) acomodarea cu specificul examenelor.

La fiecare capitol, grilele sunt concepute in mod gradat si sunt EXPLICATE SI COMENTATE, cu notiunile teoretice, precizarile necesare si exemplificari suplimentare, concepute intr-un limbaj accesibil, in asa fel, incat beneficiarul acestei carti sa aiba posibilitatea imediata de verificare a corectitudinii raspunsurilor date, dar si explicatia variantei de raspuns, cu argumente punctuale, precum si comentarea  variantelor incorecte.

In finalul cartii se gasesc SUBIECTELE SI RASPUNSURILE DIN ANII 2011, 2012 si 2013 date la facultatile la care gramatica este obiect de examen.

Consideram ca aceste teste-grila odata rezolvate, asigura candidatilor la examene pregatire ireprosabila, atat de necesara unui succes deplin pentru pasirea intr-o etapa superioara a vietii si implinirii.

Prof. Alexandru Petricica

Acest volum cuprinde 3412 teste-grila alcatuite gradat pentru FONETICA SSI VOCABULAR, fiecare parte de vorbire, pentru fiecare parte de propozitie, precum si pentru sintaxa frazei

Dupa fiecare test-grila, in ordine, se gasesc raspunsurile corecte, comentate si explicate cu notiuni teoretice punctuale si exemplifacari suplimentare, in asa fel incat candidatul la examenul de admitere sa gaseasca, sa inteleaga si sa-si corecteze eventualele lacune in pregatirea proprie.

In ultima parte a volumului sunt incluse opt teste complexe si subiectele date la exemenele de admitere din anii 2011 si 2012, 2013 si 2014 la: Academia de Politie (Drept, Ordine si Siguranta Publica, Penitenciare), Facultatile de Drept din Bucuresti, Craiova si Iasi, precum si la toate Scolile de Agenti de Politie (Campina, Cluj-Napoca, Oradea, Dragasani, Targu-Ocna si Falticeni) cu raspunsurile corecte, dar si explicate si comentate.

Primul volum (“Notiuni teoretice. Exercitii aplicative. Grile comentate”) cuprinde patru capitole: FONETICA, VOCABULAR, MORFOLOGIA si SINTAXA, fiecare capitol continand sublinieri de diferite feluri, pentru a scoate in evidenta notiunile importante, precum si cate 100 sau 150 de grile specifice capitolului respectiv (in total 3412 grile), cu raspunsurile corecte, explicate si comentate. Totodata, primul volum include SUBIECTELE DATE LA EXAMENELE DE ADMITERE IN ANII 2014, 2015, 2016 SI 2017, EXPLICATE SI COMENTATE, precum si NUME DE TARI, LOCALITATI SI LOCUITORI.

CUPRINS

Argument
Lista de abrevieri
Fonetica – grile si raspunsuri
Vocabularul – grile si raspunsuri
Verbul- TestulI – grile SI raspunsuri
Verbul- Testul 2 – grile si raspunsuri
Substantivul- grile si raspunsuri
Articolul – grile si raspunsuri
Adjectivul – grile si raspunsuri
Pronumele – Testul 1 – grile si raspunsuri
Pronumele – Testul 2 – grile si raspunsuri
Numeralul – grile si raspunsuri
Adverbul – grile si raspunsuri
Prepozitia – – grile si raspunsuri
Conjunctia – grile si raspunsuri
Interjectia – grile si raspunsuri

Predicatul- grile si raspunsuri
Numele predicativ – grile si raspunsuri
Subiectul- grile si raspunsuri
Atributul- grile si raspunsuri
Complementul- grile si raspunsuri
Morfo-sintaxa – grile si raspunsuri
Sintaxa frazei – grile si raspunsuri
Testul 1 – grile si raspunsuri
Testul 2 – grile si raspunsuri
Testul 3 – grile si raspunsuri
Testul 4 – grile si raspunsuri
Testul 5 – grile si raspunsuri
Testul 6 – grile si raspunsuri
Testul 7 – grile si raspunsuri
Testul 8 – grile si raspunsuri

Subiecte date la examene in anul 2011
Academia de Polite – grile si raspunsuri
Universitatea Bucuresti – Facultatea de Drept – grile si raspunsuri
Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept – grile si raspunsuri
Universitatea din Iasi     – Facultatea de Drept – grile si raspunsuri
Scoala de Agenti de Politie., Vasile Lascar” Campina – grile si raspunsuri
Scoala de Agenti de Politie.. Septintiu Muresan” Cluj-Napoca – grile si raspunsuri
Scoala de Subofiteri de Jandarmi Dragasani – grile si raspunsuri
Scoala de Agenti de Penitenciare Targu-Ocna – grile si raspunsuri
Scoala de Subofiteri de Jandarmi Falticeni – grile si raspunsuri
Scoala de Agenti de Frontiera “Avram Iancu” Oradea – grile si raspunsuri

Subiecte date la examene in anul 2012
Academia de Politie – grile si raspunsuri
Universitatea Bucuresti – Facultatea de Drept – grile si raspunsuri
Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept – grile si raspunsuri
Universitatea din Iasi     – Facultatea de Drept – grile si raspunsuri
Scoala de Agenti de Politie., Vasile Lascar” Campina – grile si raspunsuri
Scoala de Agenti de Penirenciare Targu-Ocna – grile si raspunsuri
Scoala de Subofiteri de Jandarmi Dragasani – grile si raspunsuri
Scoala de Agenti de Frontiera “A vram Iancu” Oradea – grile si raspunsuri
Scoala de Subofiteri de Jandarmi Falticeni – grile si raspunsuri
Bibliografie selectiva

Subiecte date la examene in anul 2013
Academia de Politie – grile si raspunsuri
Universitatea Bucuresti – Facultatea de Drept – grile si raspunsuri
Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept – grile si raspunsuri
Universitatea din Iasi     – Facultatea de Drept – grile si raspunsuri
Scoala de Agenti de Politie., Vasile Lascar” Campina – grile si raspunsuri
Scoala de Agenti de Penirenciare Targu-Ocna – grile si raspunsuri
Scoala de Subofiteri de Jandarmi Dragasani – grile si raspunsuri
Scoala de Agenti de Frontiera “A vram Iancu” Oradea – grile si raspunsuri
Scoala de Subofiteri de Jandarmi Falticeni – grile si raspunsuri
Scoala de Agenti de Politie ” Septimiu Muresan – Cluj-Napoca – grile si rasp”

Nr. de pagini: 522
Anul aparitiei: 2017


Produse similare