Gramatica Limbii Romane pentru Examene, Volumul I. Notiuni, exercitii, grile. Include si subiectele din Ianuarie 2018 ( Ed. revizuita )

Print this page
Gramatica Limbii Romane pentru Examene
  • ID: #13402
  • Add Favorites
  • Disponibilitate: 4564 In Stoc
  • 54 Lei
  • Vezi Pret

Gramatica Limbii Romane pentru Examene, Volumul I. Notiuni, exercitii, grile. Include si subiectele din Ianuarie 2018 ( Ed. revizuita )

Despre autor: Alexandru Petricica

Am stiut dintotdeauna ca vocatia mea este sa fiu profesor de limba si literatura romana. Mi-am urmat visul si am absolvit Facultatea de Filologie. Apoi am promovat toate gradele didactice si, in fiecare moment al carierei mele de profesor, am ramas credincios pasiunii mele – gramatica.
Aceasta pasiune s-a concretizat prin publicarea cartilor: GRAMATICA LIMBII ROMANE PENTRU EXAMENE, volumul 1, NOŢIUNI TEORETICE. EXERCITII APLICATIVE. GRILE COMENTATE si volumul 2, 1500 GRILE TEMATICE EXPLICATE SI COMENTATE.
Am satisfactia ca, prin cartile mele, ajut fiecare elev  sa treaca cu succes poate de cel mai important examen din viata cuiva: cel de Admitere la Facultate.

Include subiectele date in anii 2014, 2015, 2016 si 2017 la:

– Academia de Politie,, Alexandru Ioan Cuza” – toate facultatile
– Universitatea Bucuresti – Facultatea de Drept
– Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept
– Universitatea din Iasi – Facultatea de drept
– Univeristatea de Vest – Timisoara – Facultatea de Drept
– Scoala de Agenti de Politie,, Vasile Lascar” Campina
– Scoala de Agenti de Politie,, Septimiu Muresan” Cluj-Napoca
– Scoala de Agenti de Jandarmi Dragasani
– Scoala de Agenti de Jandarmi Falticeni
– Scoala de Agenti de Penitenciare Tg. Ocna
– Scoala de Agenti de Frontiera,, Avram Iancu” Oradea

ARGUMENT

Cartea pe care o aveti in fata este rezultatul unei indelungate activitati la catedra, a unei munci pasionate in domeniul limbii romane si se adreseaza elevilor – si nu numai – care se pregatesc pentru liceu (clasele V-VIII), bacalaureat si admiterea la una dintre facultatile la care se sustine examen la gramatica limbii romane.

Cartea respecta programele scolare In vigoare, aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si cuprinse in manualele de limba si literatura romana (alternative) actuale, din clasele V-VIII, IX-XII, precum si programele pentru admiterea la Facultatile de Filologie, Drept, Academia de Politie si Scolile de Agenti de Politie, Frontiera si Jandarmi. De asemenea, cartea explica si noutatile de baza aparute in GRAMATICA liMBII ROMANE, editata de ACADEMIA ROMANA, in anul 2005 (GALR) si din DOOM 2.

Lucrarea cuprinde atat notiuni teoretice, ilustrate cu exemple simple si clare, evidentiate prin insemnari vizibile (astcriscuri si N. R-uri), cat si, dupa fiecare capitol, cu grile aplicati ve, gradate ca dificultate, in asa fel, incat cel care o foloseste sa-si verifice imediat notiunile invatate si sa-si clarifice din mers eventualele neintelegeri.

Cartea este structurata in doua volume. Primul volum cuprinde patru capitole si anume:
FONETICA, VOCABULARUL, MORFOLOGIA si SINTAXA, fiecare capitol continand sublinieri de diferite feluri, pentru a scoate in relief notiunile importante, precum si 100 sau 150 de grile specifice capitolului respectiv, cu una, doua sau trei variante de raspuns si cu raspunsurile adecvate si explicate imediat dupa setul de grile.

In aceasta editie am introdus la fiecare parte de propozitie “Dificultati” care apar in analiza morfologica si sintactica a unui text, precum si multe exemple punctuale, in functie de subiectele care s-au dat in ultimii ani. Consideram ca aceasta ultima editie vine cu completari substantiale legate de multe dificultati ale analizei gramaticale. De asemenea, In ultima parte a volumului am inserat SUBIECTELE DATE LA EXAMENE IN ANII 2014, 2015, 2016 si 2017 explicate si comentate ( In total un numar de 2738 grile), precum si NUME DE TARI, LOCALITAII SI LOCillTORI.

Volumul urmator, intitulat,, 3412 DE GRILE TEMATICE EXPLICATE SI COMENTA TE”, strans legat de primul, cuprinde grile tematice, pentru fiecare parte de vorbire, pentru fiecare parte de propozitie, fiind completat cu opt teste complexe si cu SUBIECTELE EXPLICATE, DA TE LA EXAMENE IN ANII 2011 si 2012 si 2013
.
Prezentul volum este o descriere a structurii gramaticale, dar totodata nu elimina posibilitatea folosirii manualelor scolare si a altor lucrari de specialitate.

Principiul care sta la baza lucrarii este cel didactic, autorul dorind ca prin claritate si simplitate, elevii sa inteleaga si sa aplice teoria in rezolvarea problemelor de gramatica.

Volumul are un caracter practic, conferit de sistematizarea notiunilor teoretice, de exemplificarile numeroase si de grilele aplicati ve.

Folosind aceste carti, elevii se pot pregati singuri sau sub indrumarea profesorilor, avand totodata posibilitatea de a se autocontrola. Numarul mare de exemple si exercitii aplicative urmaresc crearea si dezvoltarea competentelor si a performantelor de comunicare, formarea unei culturi lingvistice ca o componenta a culturii generale.

As fi bucuros daca cei care se pregatesc pentru examene sau cei care vor sa-si perfectioneze cunostintele de gramatica ar gasi in paginile de fata raspunsuri precise, formulate intr-un limbaj accesibil, la propriile intrebari si solutii pentru notiunile lor neclare. Multumesc tinerei familii Adela si Robert Simoiu pentru rabdarea, intelegerea si ajutorul acordat in publicarea acestor carti.
CUPRINS
Argument…
Lista de abrevieri
Capitolul A. FONETICA
Alfahetul limbi române si sunetele
Valorile fonetice ale literelor
Transcrierea fonetica.
Diftongi, trifiongi, hiat
Silaba. Reguli de despärtire a cuvintelor în silabe
Accentul
Cuvinte omografe. Cuvinte omofone. Alternante fonetice
. Particularitati ortografice
Punciuatia si ortografia
Semne ortografice…
Semne de punctuatie
GRILE
Capitolul B. VOCABULARUL
Fondul principal lexical
Masa vocabularului
Arhaisme
Regionalisme

Neologisme
Adapiarea neologismelor
Cuvinte neanalizabile fonetic. Cuvinte analizabile fonetic
Semantica. Familia lexicala
Clusificarea cuvintelor dupa sens. Clasificarea sensurilor
Clasificarea cuvintelor pe baza relafilor de sens
Omonime
Omonime lexicale
Omonime lexico-gramaticaie.
Omonimia gramaticalà.
Valori morfologice a unor cuvinte uzuale… 5. Exemple de omonime lexicale
Sinonime
Pleonasmul

imbogatirea vocabularulaui
Mijloace interne: derivarea si compunerea.
Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea
GRILE
Capitolui C. MORFOLOGIA
1. VERBUL
Clasificarea verbelor

Dupa capacitatea de a forma predicatul..
IDupa capacitatea de a avea subiec
Dupa modificarile din rădacina verbului
Nota cu comunicarile aduse de GALR 2005
Cele patru conjugări. Diatezele

Modurile verbului
Modurile personale (predicative.

Modurie nepersonale (nepredicative)
Functile sintactice ale modurilor nepersonale
Locutiauni verbale..
2. SUBSTANTIVUL

 Genul substantivelor…
Numarul substantivelor.
Cazul substantivelor
Declinarea.
Locutiuni substantivale
Articolul hotărát proclitic.
Articolul nehotărât. Articolul posesiv-genitival
Articolul demonstrativ-adjectival
4. ADJECTIVUL
Felurile adjectivelor. Felul adjectivelor după flexiune…
Adjective fară grade de comparatie…
Functiile sintactice ale adjectivelor… 126
5. PRONUMELE…
Pronumele personal
Functiile sintactice ale pronumelui personal.
Pronumele personal de politet
Functiile sintactice ale pronumelui reflexv..
Pronumele si adjectivul pronominal de intǎrire

Pronumele şi adjectivul pronominal posesiv…
Functiile sinactice ale pronumelui posesiv..
Pronumele şi adjectivul pronominal demonstrativ
Functiile sintactice ale pronumelui demonstrativ
Pronumele şi adjectivul pronominal relativ..
Funciile sintactice ale pronumelui relativ
Pronumele si adjectivul pronominal interogativ
Pronumele şi adjectivul pronominal nehotărât
Pronumele şi adjectivul pronominal negativ…
Numeralul cardinal
Numeralul cardinal propriu-is
Numeralul colectiv. Numeralul fractionar
Numeralul multiplicativ. Numeralul distributiv. Numeralul adverbil
Adverbe corelative. Gradele de comparatie ale adverbelor.
Functile sintactice ale adverbelor
Adverbe obtinute prin schimbare

. Atentionäri ortografice
PREPOZITIA
Clasificarea prepozitiilor
CONJUNCTIA

Clasificarea conjunctiilor
După structură şi după raporturile sintactice exprimabe
INTERJECTIA
GRILE MORFOLOGIE
Capitolul D. SINTAXA
Clasificarea interjectiilor. Funetiile sintactice..
Clasificarea propozitiilor.
upă scopul comunicarii
După structură
Dupa aspectul predicatului. Dupā inteles
Dupã relatiile dintre ele
Raporturile sintactice in fraza
Raportui de coordonare. Raportul de subordonare
Contragerea şi expansiunea.
Clasificarea propozitiilor subordonate. Cuvinte şi propozitii incidente
Partile de propozitie şi propoziyiile subordonate necircumstanpiale..”
Predicatul
Predicatul verbal
Predicatul nominai
Acordul predicatului cu subiectul.
Elemente de relatie
Partile de vorbire prin care se exprimà predicatul verbal.. 8
Verbele copulative. Numele predicativ
Propozitia subordonatǎ predicativǎ
Contragerea si expansiunea Topica şi punctuajia18
Subiectul
Clasificarea subiectelor
Topica şi punctuatia
Propoziția subordonata subiectiva
Elemente regente
Elemente de relatie
Topica si punctuatia. Cotragerea si expansiunea
Atributul…
Clasificarea atribuefor..
Atributul adiectival
Atributul pronominal. Auributul verbal. Atributul adverbial
Atributul imerjectional si exprimat prin consirucfi complexe… 196
Propozitia subordonată atributiva
Elemente regente. Elemente de relatie…

Topica şi punctuatia. Contragerea si expamsiune.. 198
Propozitia subordonatä atributivä apozitivià.

Elementul predicativ suplimentar
Pärile de vorbire prin care se exprimă e p. s:.

 Recunoasterea elementului predicativ suplimentar…

Propozitia predicativä suplimentar.
Elemente regente. Elemente de relafi. 02
COMPLEMENTE SI PROPOZITI NECIRCUMSTANTIALE
Elemete regente. Pärtile de vorbire prin care se exprima.. 203
Complementul secundar
Elemente regente. Topica şi punctuatia. Coniragerea şi expansiune. 206
Complementul direct
Propozitia subordonatǎ completiva directa
Complementul indirect…
Partile de vorbire prin care se exprimiai…
Topica si punciuatia. Complemente prepozitionale si posesive
Propozitia subordonatǎ completiva indirecta
Elemenie regente. Elemente de relatie.. Complementul de agent
Elemente regente. Partile de vorbire prin care se exprima.
Topica si punctuatia
Propozitia subordonată completivă de agent
Elemente regente
Elemente regente. Partile de vorbire prin care se exprima
Felurile complementului circumstanțial de loc
Topica si punctuatia..
Contragerea şi expansiunea. Topica si punctuatia
Complementul circumstantial de timp
Felurile complementului circumstangial de timp. Topica şi punc
Propozitia subordonatǎ circumstantiala de timp
Complementul circumstantial de mid.
Propozitia subordonata completivǎ de mod
Elemente regente. Elemente de relatie.
Contragerea şi expansiunea. Topica şi punctuatia.
Elemente regente. Elemente de relatie Feluri. Contragere şi exparsa2
plementul circumstantial de cauzaä.
ile de vorbire prin care se exprimã
meniului circumstantial de cauză. Topica şi punciuol

Propozitia subordonată circumstantiala de cauz
Elemente regente. Elemente de relatie.
Contragerea yi expansiunea
Topica şi punctuatia..
Complementul circumstantial de seop
Propozitia subordonatǎ circumstantiala de scop I finala)
Complementul eireumstantial conditional
Elemente regente. Partile de vorbire prin care se exprima
Felurile complementnlui circumstantial de cauzä. Topica si punctatia

Contragerea si expansiunea. Topica şi puino
Propozitia subordonată circumstantialä conditionala
Elemente regente. Elemente de relatie
Contragerea si expansiunea. Topica şi pu
nctuatia. Complementul circumstantial concesiv

Elemente regente
Partile de vorbire prin care se exprimă. Topica şi punctuatia..

 Propozitia subordonata circumstantialǎ concesiva, Elemente regente. Elemente de relatie
şi expansiunea. Topica şi punctuatia..
Complementul circumstantial consecutiv
Elemente regente. Partile de vorbire prin care se exprimă
Topica şi punctuatia.
Propozitia subordonata circumstanțiala consecutivä
Elemente regente. Elemente de relatie. Contragerea si expansiunea39
GRILE SINTAXA.
SUBIECTE DATE LA EXAMENE IN ANUL 2014
Academia de Politie,, Alexandru loan Cuza
Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept
Universitatea din Craiova Facultatea de Drept
Universitatea din lasi – Facultatea de Drept
Scoala de Agenti de Politie,, Vasile Lascar-Campina
Scoala de Agenti de Jandarmi – Falticen
Scoala de Agenti de Frontieră, Avram lancu – Oradea
Scoala de Agenti de Pofitie Septimiu Muresan- Chuy-Napoca
Scoala de Agenti de Penitenciare – Tg Ocna
SUBIECTE DATE LA EXAMENE IN ANUL 2015
Academia de Politie,, Alexandru loan Cuza”
Universitatea Bucureşti Facuitatea de Drept..
Universitatea din Craiova Facultatea de Drept
Universitafea din laşi-Facutatea de Drep
Scoala de Agenti de Politie,, Vasile Lascar” Cámpina…
Scoala de Agenti de Potifie,, Septimiu Muresan”- Cluj-Napoca…
Scoala de Agenti de Jandarmi Fälticeni

Scoala de Ageti de Frontieră, Avram lancu – Oradea
Scoala de Agenti de Penitenciare – Targu-Ocna..

SUBIECTE DATE LA EXAMENE IN ANUL 2016.
Academia de Politie – Facultatea de Politie de Frontiera
Academia de Poliqie – Facultatea de Jandarmi…
Universitatea din Craiova Facultatea de Drept…
Universitatea din laşi- Facuitatea de Drept..
Universitatea de Vest – Timiyoara- Facultatea de Drept…
Scoala de Agenti de Poliție, Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca..
Rares” Fälticeni..
Şcoala de Agenti de Penitenciare- Targu-Ocna…
Academia de Politie,,. Alexandru loan Cuza
Academia de Politie,, Alexandru loan Cuza
Universitatea Bucuresti – Facultatea de Drepr…
Facultatea de Drep…
Scoala de Agenti de Jandarmi- Dragăşani
Şcoala de Agenti de Penitenciare- Tårgu-Ocna..
Şcoala de Agenti de Frontiera.. Avram lancu”-Oradea…
la de Agenti de Politie,, Vasile Lascăr – Campina şi Cluj-Napoca
SUBIECTE DATE LA EXAMENE IN IANUARIE 2018
Scoala de Agenti Vasile Lascăr Campina si,, Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca..
Scoala de Agenji de Jandarmi, Petru Rares – Fälticeni.
NUME DE TARI, LOCALITATI SI LOCUITORI
Bibliografie selectivǎ


Produse similare